بورد لوازم خانگی

ایده‌پردازی، طراحی و تولید بردهای لوازم خانگی
دانش فنی هوشمندسازی لوازم خانگی

برد لوازم خانگی

تجربه طراحی و تولید محصولات گوناگون تهویه مطبوع و لوازم خانگی منجر به کسب دانش فنی و توانمندی در حوزه طراحی محصول شده است. یکی از گروه محصولات مجموعه سدنا طراحی، سفارشی‌سازی و تولید بوردهای الکترونیکی برای انواع لوازم خانگی می‌باشد.

پیرو سفارش تولیدکنندگان لوازم خانگی و نیاز آن‌های برای بورد مورد نظر، واحدهای توسعه محصول، تحقیق و توسعه، و طراحی صنعتی گروه صنعتی و دانش‌بنیان سدنا فرایند انجام کار را آغاز کرده و با هماهنگی و تعامل با مهندسان شرکت‌های مشتری، طراحی، تست، نمونه‌سازی و تولید بورد مورد نظر انجام می‌پذیرد.

پروکسیما

سایر محصولات

عنوان محصول مشابه

عنوان محصول مشابه

عنوان محصول مشابه

عنوان محصول مشابه

عنوان محصول مشابه

عنوان محصول مشابه

عنوان محصول مشابه

عنوان محصول مشابه

عنوان محصول مشابه

عنوان محصول مشابه