ترموستات اریس بخاری گازی

دارای حالت کاری دستی و ترموستاتیک و قابلیت اضافه
کردن سنسور و سایر قابلیت‌ها به سفارش مشتری

ترموستات اریس بخاری گازی

دارای حالت کاری دستی و ترموستاتیک و قابلیت اضافه کردن سنسور و سایر قابلیت‌ها به سفارش مشتری

معرفی

ترموستات اریس بخاری گازی عضوی از خانواده اریس گروه صنعتی و دانش‌بنیان سدنا می‌باشد. این محصول جهت کنترل بخاری‌های گازی یک دور فن طراحی شده است. اریس بخاری گازی دارای دو حالت کاری دستی و ترموستاتیک بوده که بر اساس دمای انتخابی، عملکرد مشعل و فن را کنترل می‌کند. این محصول قابلیت اضافه شدن سنسور جهت تشخیص نشتی گاز و مسدود بودن دودکش را نیز در صورت سفارش مشتری دارد.

مشخصات فنی

ویژگی‌ها

راهنمای نصب و کارکرد

راهنمای نصب و کارکرد کلید کولر آبی اریس ترموستاتیک