ترموستات اریس کولری پکیجی

دارای سیستم محافظ جان و قطع دوقطب، مناسب برای کنترل
کولر آبی القایی در حالت سرمایش و پکیج در حالت گرمایش

ترموستات اریس کولری پکیجی

دارای سیستم محافظ جان و قطع دوقطب، مناسب برای کنترل کولر آبی القایی در حالت سرمایش و پکیج در حالت گرمایش

معرفی

محصول ترموستات اریس کولری پکیجی از خانواده محصول اریس بوده و در حالت عملکردی سرمایشی کولر آبی، و در حالت گرمایشی پکیج  را کنترل می‌کند. این دستگاه از سه بخش دستگاه اریس، ماژول پکیجی و ریموت کنترل رادیویی تشکیل شده است.

در حالت سرمایش تنها دستگاه ترموستات اریس عمل کرده و کارکرد آن جهت کنترل کولر آبی القایی دو دور مشابه کلید کولر آبی اریس ترموستاتیک شرکت سدنا (اریس 6211) می‌باشد. در حالت گرمایش کابل رابط ماژول پکیجی به دستگاه پکیج متصل شده و ترموستات به واسطه این ماژول (از طریق ارتباط بیسیم) پکیج را کنترل می‌کند. در هر دو حالت سرمایش و گرمایش می‌توان دستگاه را توسط ریموت کنترل از راه دور مدیریت و کنترل کرد.

مشخصات فنی

ویژگی‌ها

راهنمای نصب و کارکرد

راهنمای نصب و کارکرد کلید کولر آبی اریس ترموستاتیک