راهنمای انتخاب دستگاه تهویه مطبوع

فن‌کوئل زمینی

فن‌کوئل‌های زمینی بر اساس دور یا تعداد شیربرقی به سه دسته تقسیم می‌شوند.
با انتخاب هر دسته، محصولات سدنا نمایش داده می‌شود.

اریس All-in-One

مناسب انواع سیستم‌های تهویه مطبوع شامل فن‌کوئل، داکت اسپیلت، گرمایش کف و پکیج‌

اریس All-in-One

مناسب انواع سیستم‌های تهویه مطبوع شامل فن‌کوئل، داکت اسپیلت، گرمایش کف و پکیج‌

اریس All-in-One

مناسب انواع سیستم‌های تهویه مطبوع شامل فن‌کوئل، داکت اسپیلت، گرمایش کف و پکیج‌

فن‌کوئل زمینی

فن‌کوئل‌های زمینی بر اساس دور یا تعداد شیربرقی به سه دسته تقسیم می‌شوند.
با انتخاب هر دسته، محصولات سدنا نمایش داده می‌شود.

اریس All-in-One

مناسب انواع سیستم‌های تهویه مطبوع شامل فن‌کوئل، داکت اسپیلت، گرمایش کف و پکیج‌

اریس All-in-One

مناسب انواع سیستم‌های تهویه مطبوع شامل فن‌کوئل، داکت اسپیلت، گرمایش کف و پکیج‌

اریس All-in-One

مناسب انواع سیستم‌های تهویه مطبوع شامل فن‌کوئل، داکت اسپیلت، گرمایش کف و پکیج‌